Продукция

Бъдещето на биоземеделието

Бъдещето на биоземеделието е в малките парцели и многообразието от култури. Биоземеделието е земеделие, подчинено на естественото обработване на почвата с намалено използване на пестициди, синтетични торове, регулатори и стимуланти. Чрез биоземеделието се запазват естествените взаимоотношения между почвата, растенията, животните и човека. По този модел, освен създаване на една здравословна и висококачествена продукция, биологичното земеделие става важен фактор за опазването на околната среда.

Какво предлагаме?

Всички продукти който предлагаме са биологично чисти и отглеждани в нашите оранжерий !

Плодове & Зеленчуци

Доставки